Make your own free website on Tripod.com
31.jpg
Základné vlastnosti:

• Indikácia stavu nabitia batérie
• Indikácia intenzity signálu
• Veľký displej
• Pamä» v SIM karte (100 miest)
• Pamä» 10 naposledy volaných a 10 naposledy prijatých čísiel
• Pamä» na 10 neodpovedaných hovorov
• Opakovanie voľby pri obsadenom účastníkovi
• Meranie dlľky hovorov
• Moľnos» telefonovania v dvoch frek-venčných pásmach (900/1800 MHz)
• Moľnos» zablokovania tlačidiel
• Moľnos» konferenčného hovoru aľ s piatimi účastníkmi
• Moľnos» výberu zo ąiestich jazykov menu
• Slovenské menu
• Výber z 20 druhov zvonení
• Moľnos» vytvorenia vlastnej melódie
• Moľnos» vytvorenia ąpeciálneho zoznamu (8 čísiel) a priradi» mu ąpeciálne zvonenie
• Moľnos» prijímania a posielania krátkych textových správ SMS

Prísluąenstvo - ątandardná výbava

• Cestovný nabíjač
• ątandardná batéria
• Návod na obsluhu
Ďaląie prísluąenstvo • Ľahká montáľna súprava • Cestovný nabíjač • Stolový nabíjač • CL adaptér • Ľahkýdrľiak • Batéria 700 mAh, Ni MH • Externý mikrofón a slúchadlo • Drľiak na opasok Technické parametre: Veľkos» SIM karty ....................... Plug in Veľkos» displeja ........................ 3 x 12 znakov ątandardná batéria ...................... 700 mAh, Ni MH Celková hmotnos» ........................ 135g Rozmery (v x ą x h) ..................... (117 x 47 x 27 mm) Vysielací výkon ......................... 2 W Pohotovostný reľim ...................... do 100 hod. Čas hovoru .............................. do 300 min.