Make your own free website on Tripod.com
41.jpg
Základné vlastnosti:                

• Indikácia stavu nabitia batérie     
• Indikácia intenzity signálu
• Hodiny a budik
• Pama» v SIM karte
• Pamat 10 naposledy volaných čisiel
• 99 pamatových miest v telefóne
• Zobrazenie počtu neodpovedaných hovorov do 10
• Moľnost skratenej voľby pouľitím tlačidiel 1 aľ 9
• Prijatie hovoru stlačením ľubovoľného tlačidla
• Automatické opakovanie voľby pri obsadenom účastníkovi
• Meranie díľky prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov
• Moľnos» povolenia zobrazi» vlastné telefónne číslo na displeji volaného
• Moľnos» zablokovania tlačidiel
• Moľnos» výberu zo ąestnástich jazykov menu
• Moľnos» nastavenia osobného uvítania
• Melodické zvonenia
• Moľnos» zostavenia vlastnej melódie
• Moľnos» dátového a faxového prenosu

Prísluąenstvo - ątandardná výbava

• Cestovný nabíjač
• ątandardná batéria
• Návod na obsluhu
• Drľiak na opasok
• Externý mikrofón a slúchadlo
Ďaląie prísluąenstvo • Ľahkýdrľiak • Stolový nabíjač • Cestovný nabíjač • CLadaptér • Batéria 650 mAh NiMH • PC karta • Prenosnýobal RIWAL-čierny, bordo Technické parametre: Verkos» SIM karty .................... Plug in Veľkos» displeja ..................... 1 x 10 znakov + ikony ątandardná batéria ................... 650 mAh NiMH Celková hmotnos» ..................... 135 g (650 mAh NiMH) Rozmery (v x ą x h) .................. (105 x 49 x 23 mm) Vysielací výkon ...................... 2 W Pohotovostný reľim (650 mAh NiMH) .... do 60 hod. Čas hovoru (650 mAh NiMH) ............ do 180 min. Čas dobitia batérie .................. 60 min. PCMCIA pripojenie .................... 9600 bps