Make your own free website on Tripod.com
51.jpg
Základné vlastnosti:

• Indikácia stavu nabitia batérie
• Indikácia intenzity signálu
• Veľký, plne grafický displej
• Hodinya budík
• Pamä» v SIM karte (100 miest)
• Pamä» 8 naposledy volaných a 5 naposledy prijatých čísel
• Pamä» na 5 neodpovedaných hovorov
• Moľnos» skrátenej voľby pouľitím tlačidiel 1 aľ 9
• Prijatie hovoru stlačením ľubovoľného tlačidla
• Automatické opakovanie voľby pri obsadenom účastníkovi
• Meranie díľky prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov
• Moľnos» povolenia zobrazi» (utaji») vlastné telefónne číslo na displeji volaného
• Moľnos» zablokovania tlačidiel
• Moľnos» dátového a faxového prenosu
• Moľnos» výberu z 15jazykov menu
• Slovenské menu
• Kalkulačka
• Výber z 30 druhov zvonení
• Moľnos» výberu zo 4 reľimov správania sa telefónu (tichý, schôdza, normál,...)
• Tri druhy hier (Pexeso, Logika, Hád'a)
• ąiroká ponuka prísluąenstva
• Moľnos» výmeny predných krytov

Prísluąenstvo - ątandardná výbava

• Cestovný nabíjač
• ątandardná batéria
• Návod na obsluhu

Ďaląie prísluąenstvo

• Ľahká montáľna súprava
• Montáľna súprava
• Externý mikrofón a slúchadlo
• Cestovný nabíjač • Stolový nabíjač • CL adaptér • Batéria 900 mAh NiMH • Batéria 900 mAh Li lon • Batéria 1500 mAh Li lon • Vibračná batéria 900 mAh NiMH • Ľahkýdrľiak • Súbor mobilných dátových programov Nokia • Drľiak na opasok Technické parametre: Veľkos» SIM karty ..... PIugin Veľkos» displeja ...... 3 x 11 znakov ątandardná batéria .... 900 mAh NiMH Hmotnos» .............. 137, 170 g (900 mAh Li lon, Ni MH) Rozmery (v x ą x h) ... 130 x 47 x 28 mm Vysielací výkon ....... 2 W Pohotovostný reľim .... od 60 h do 270 hyod 100 h do 450 h Čas hovoru ............ od 180 do 300 min., od 300 do 480 min. PCMCIA pripojenie ..... 9600 bps