Make your own free website on Tripod.com
izy

Služba EASY [ízy] vám prínáša množstvo výhod:

• okamžite po zakúpení môžete telefonovať
• neplatíte žíadne mesačné poplatky
• nedostávate žiadne účty
• vyhnete sa štandardnému vypisovaniu zmlúv
• kartu EASYsi žahko sami kedykožvek dobijete
• zostávajúci kredit na telefonovanie sí môžete kedykožvek a 
   zadarmo skontrolovaf priamo na displeji svojho mobilného telefónu
• môžete tetefonovať do zahraničia
• máte k díspozícii svoju odkazovú službu

Balíček EASY [ízy]

V prípade, že už vlastníte mobilný telefón pre GSM fungujúci s kartou EASY, stačí, 
keď si zakúpite základný balíček EASY, ktorý obsahuje kartu EASY s úvodným kreditom v 
hodnote 500,- Sk. Alebo si môžete kúpiť kompletnú súpravu EASY obsahujúcu mobilný 
telefón a kartu EASY s úvodným kredi-tom. Tento telefón je možné používať iba v sieti 
GSM EuroTel Bratislava. Základný balíček EASY, ako aj kompletnú súpravu EASY nájdete
v značkových predajniach a u autorizovaných partnerov spoločnosti EuroTel Bratislava, a.s.

Doba platnosti karty EASY [ízy]

Zakúpenú kartu EASYjednoducho vložíte do vášho mobilného
telefónu a môžete ihneď telefonovať.
Ihneď môžete zavolať svojim priatežom a dať im svoje nové
mobilné telefónne číslo (číslo je uvedené na obale balíčka).
Platnosť vašej karty EASY je 6 mesiacov od každého nového
nabitia kupónom EASY (vrátane úvodného kreditu, ktorý je na
novej karte EASY). Počas tejto doby môžete telefonovať
na území Slovenska a do zahraničia, resp. kedykožvek dobiť
vašu kartu EASY.
V prípade, že ste vyčerpali celý váš kredit, máte stále možnosť
prijímať hovory až do skončenia doby platnosti karty. Ak si
kedy kožvek počas doby platnosti karty vašu kartu EASY dobijete,
bude hodnota kupónu pripočítaná k vášmu aktuálnemu kreditu.
V prípade, že ste si kartu EASY nedobili počas doby 6 mesiacov,
definitívne strácate vaše telefónne číslo a platnosť karty EASY.

izy1.jpg

Kupón EASY [ízy] - nabíjanie vašej karty EASY [ízy] Jednou z množstva výhod je, že si môžete kedykožvek a zadarmo skontrolovať zostávajúci kredit na telefonovanie priamo na displeji svojho mobilného telefónu. Ak ste sa rozhodli pre dobítie kreditu na vašej karte EASY,stačí si jednoducho kúpiť kupón EASY a kartu EASY nabiť'. Kupóny EASY sú k dispozíci v značko-vych predajniach, u autorizovaných partnerov spoločnosti EuroTel Bratislava. Nabitíe karty FASV je vežmi jednoduché a rýchle. Zavoláte Služby zákazníkom EASY +50 priamo z vášho mobilného tele-fónu alebo 07/49 55 55 55 z pevnej linky, a potom postupujte podl'a hlasových inštrukcií pre nabitie karty EASY. Hodnota kupónu EASY bude potom pripočítaná k vášmu aktuálnemu kreditu a platnosť karty EASY bude obnovená na dobu 6 mesiacov. Telefonovanie do zahraničía s kartou EASY [ízy] S kartou EASY môžete telefonovať na mobilný telefón alebo na telefón pripojený do VTS ST na území Slovenska a do zahraničia, ak sa nachádzate na území pokrytom signálom siete GSM EuroTel Bratislava. Služba roaming nie je povolená. Pridané služby Služba EASY automaticky ponúka odkazovú službu, ktorá vám umožňuje byť spojení, aj ked' ste momentálne mimo signá-lu siete GSM EuroTel Bratislava, alebo nemôžete hovor prijať. Volajúci je automaticky presmerovaný na vašu odkazovú službu, kde vám môže zanechať správu. Služba EASY taktiež ponúka zadarmo blokovdnie všetkých, resp. len medzinárod-ných odchádzajúcich hovorov a blokovanie prichádzajúcich hovorov. Za poplatok si môžete doobjednať služby CLIP a CLIR4. A ešte niečo Zakúpením karty EASY nie ste obmedzovaný pri prípadnom prechode na štandardné služby GSM EuroTel Bratislava. Stačí navštíviť niektorú z našich predajní alebo autorizovaného partnera, vypísať zmluvu a zvoliť si príslušný program služieb. Ak je vaša karta EASY stále aktívna, bude vaše telefónne číslo a nespotrebovaný kredit maximálne vo výške 500, - Sk prevedený na váš nový program štandardných služieb. Informácic o službe EASY a nabíjanie karty CA5Y vám poskyt-neme na Službách zákazníkom EASY +50 (z mobilného telefó-nu bezplatne) alebo 07/49 55 55 55. Mobilné telefóny GSM, ktoré úplne podporujú službu EASY [ízy] MOTOROLA D160, D460, 8700, D520 A STAR TAC 85,130 NOKIA 2110, 8110, 5110 , 6110, 6150, 8810 A 9110 PANASONIC G500, G600 PHILIPS GENIE SIEMENS S6,S10,E10 a C25 ERICSSON GH688, SH888 BOSCH COM 607 ALCATEL ONE TOUCH CLUB+, ALCATEL ONE TOUCH PRO Mobilné telefóny GSM, ktoré čiastočne podporujú službu EASY [ízy] NOKIA 1611 A 3110 PHILIPS FlZZ A DlGA ERICSSON GA628, GF 768 Čiastočná podpora znamená, že mobilným fónom je možné telefonovať a aj dobíjať , ale len za podmienky, že karta nedosiahne hodnotu. V momente dosiahnutia nulového kreditu telefón umožní dobiť kartu, a ani nieje možné d'alej prijímať hovoro znamená, že ak si zákazník minie kredit napr. za 3 dni artu si nedobije, d'alej už nemôže prijímať hovory, ako je to možné u mobilných telefónov s plnou kompatibilitou so službou EASY. Ak si zákazník želá dobiť kartu s nulovým kreditom, musí použit' iný mobilný telefón, resp. dobitie môže vykonať prostredníctvom telefónu pripojeného do VTS ST. Mobilné telefóny GSM, ktoré nepodporujú službu EASY [ízy] ERICSSON Gh768, GF788 A GH388 DANCALL HP 2711
Cenník

Hovory v SR
Typ volania Prac. dni 7.00-20.00 V ostatnom čase
Tiesňové 112,150, 155, 158 zadarmo zadarmo
Služby zákazníkom EASY +50 zadarmo zadarmo
Do odkazovej služby 3,80 Sk/min 3,80Sk/min
V sieti ET Bratislava 9,80 Sk/min 3,80 Sk/min
Do siete VTS ST a iného mob. oper. 15,80Sk/min 9,80 Sk/min


Medzinárodné hovory
Zóna Krajina Sadzba
A Česká republika 25Sk/min
B Európa 40 Sk/min
C USA, Kanada, Austrália, Japonsko, Hongkong 65Sk/min
D Afrika, Ázia, Juž. Amerika 95 Sk/min


Hovory v Slovenskej republike sú účtované každú začatú minútu. Hovory do zahraničia sú účtované s periódou každých 30sekúnd.


Dobíjacie kupóny
Farba Predajná cena Výška kreditu Bonus
Červená 500 Sk 500 Sk 0%
Zelená 1000 Sk 1100 Sk +10%
Modrá 2000 Sk 2300 Sk +15%